نمونه هایی از جداول برنامه Etabs7Control :

شما میتوانید نمونه هایی از جداول برنامه Etabs7Control را که توسط این نرم افزار و با استفاده از خروجی های Etabs بدست آمده است، ملاحظه بفرمایید:

نامنظمی پیچشی چیست-کنترل نامنظمی پیچشی در ایتبس
تغییر مکان جانبی نسبی طبقات ، دریفت ، نحوه کنترل دریفت در ایتبس
ضریب پایداری سازه چیست ، کنترل ضریب پایداری در ایتبس
شاخص پایداری سازه چیست ، کنترل شاخص پایداری در ایتبس
Etabs7Control
تغییر مکان جانبی نسبی طبقات ، دریفت سازه ، نحوه کنترل دریفت در ایتبس
Etabs7Control
Etabs7Control
Etabs7Control
Etabs7Control
شاخص پایداری سازه چیست-کنترل شاخص پایداری در ایتبس
ضرایب زلزله-آیین نامه 2800
ضرایب زلزله-آیین نامه 2800

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست