پرسش و پاسخ :

1- نرم افزار Etabs7Control با کدام ورژن از برنامه Etabs سازگار است؟
پاسخ: این نرم افزار دارای 3 ورژن است که دارای مشخصات زیر است:
الف: ورژن 2.0.5  و  2.0.7 که با Etabs 2015 و Etabs 2016 سازگار است و همسان با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم و آخرین ویرایش مبحث نهم می باشد.
ب:   ورژن 1.3.3  و  1.3.5 که با Etabs 9.7 سازگار است و همسان با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم و آخرین ویرایش مبحث نهم می باشد.
ج:    ورژن 1.1.6 که با Etabs 9.7 سازگار است و همسان با آیین نامه 2800 ویرایش سوم و آخرین ویرایش مبحث نهم می باشد.

2- تفاوت دو ورژن 2.0.5 و 2.0.7 در چیست؟
پاسخ: مهمترین تفاوت ورژن 2.0.7 نسبت به 2.0.5، وجود قفل سخت افزاری در 2.0.7 است که باعث می شود برنامه روی تمام سیستم ها کار کند و بر خلاف ورژن های قبلی، برای تعویض سیستم و یا ویندوز، احتیاجی به غیر فعالسازی برنامه نخواهد بود.
همچنین در ورژن 2.0.7 ، اصلاحاتی در الگوریتم برنامه انجام شده و دارای چند امکان و قابلیت بیشتر، نسبت به ورژن 2.0.5 است.

  • همچنین، همین تفاوتها نیز بین ورژن های 1.33 و 1.3.5 وجود دارد.

3- چه تفاوتی بین ورژن 2.0.7 و 2.0.7A وجود دارد؟
ورژن 2.0.7A، با Etabs2015 ورژن 15.1 و پایین تر سازگار می باشد. که با خرید ورژن 2.0.7، ورژن 2.0.7A نیز بصورت رایگان برای کاربر فعال خواهد شد.

  • همچنین، همین تفاوتها نیز بین ورژن های 2.0.5 و 2.0.5A وجود دارد.
فهرست